Cofrestr Datgan Buddiant

2019

Datgan Buddiant - 1af o Hydref 2019 a - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 1af o Hydref 2019 b - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 1af o Hydref 2019 c - cliciwch yma

2018

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2018 a - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2018 b - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2018 c - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2018 ch - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2018 d - cliciwch yma

2017

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 a - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 b - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 c - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 ch - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 d - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 dd - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 3ydd o Hydref 2017 e - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Hydref 2017 - cliciwch yma

Cofrestr Buddiant Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanddeiniolen - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 2il o Fehefin 2017 - cliciwch yma

Datgan Buddiant - 1af o Fehefin 2017 - cliciwch yma