Penisarwaun

image

Pentref gweddol fach ar y ffordd rhwng Llanrug a Deiniolen gyda rhyw 280 o dai ac un capel, eglwys hynafol ac ysgol gweddol newydd o bensarniaeth nodedig gyda neuadd gymuned yn gysylliedig.

Mae nifer o fannau hanesyddol o gwmpas y pentref - Bryngaer o'r Oes Haearn, Caer a phentref o'r cyfnod Rhufeunig ynghyd a Spa o oes Victoria gyda ffynnon o ddwr gyda rhinweddau meddygol.

Gwybodaeth yma yn fuan...>

Gwybodaeth yma yn fuan...

Gwybodaeth yma yn fuan...

Ysgol Gymuned Penisarwaen - cliciwch yma