Cyfrifon

2023-24

Canllawiau Cais Ariannol

Ffurflen Cais am Gymorth Ariannol

2022-23

Hysbysiad Archwilio Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 2023

Cynllun Hyfforddiant

Hysbysiad Am Gwblhau Archwiliad 2023

Ffurflen Flynyddol l Gynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2022-2023

2021-22

Hysbysiad Am Gwblhau Archwiliad 2022

Ffurflen Flynyddol l Gynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2021-2022

2020-2021

Hysbysiad Am Gwblhau Archwiliad 2021

Ffurflen Flynyddol l Gynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2020-2021

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Hysbysiad Archwilio Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

Hysbysiad dileu derbyn Ffurflen flynyddol 2020-2021

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 2020-2021

Arwydd - Ffurflen Flynyddol Gynghorau Gymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2020

Arwydd - Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Arwydd - Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanddeiniolen Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Arwydd - Rhybudd Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

2019-2020

Ffurflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2019-2020

Hysbyseb Rhoddion

Taliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Llanddeiniolen ar gyfer 2019/2020

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

2018-2021

Ffurflen Archwiliad Ariannol 2018 – 2019

Ffurflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2019

Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad 24 Medi 2019 // Notice of Conclusion of Audit 24 September 2019

Hysbyseb Archwiliad Allannol

Taliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Llanddeiniolen ar gyfer 2018-19

Holiadur Archwilio Gwybodaeth Data Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

Rhybydd Preifatrwydd Cyhoedd Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

Rhybydd Preifatrwydd Staff Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

2017-2018

Rhybydd o Ganlyniad Archwiliad

Datganiadau Cyfrifyddu 2017-18

2016-2017

Taliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Llanddeiniolen ar gyfer 2016-17

Datganiadau Cyfrifyddu 2016-17

Mantolen Ariannol 2015 - 2016

Mantolen Ariannol 2014 - 2015