Cysylltu

Cynghorwyr Pentrefi

 

Jane Pierce
Tŷ Mawr,
Llanddeiniolen
LL55 3PF

Gareth Wyn Griffiths,
9 Stad Eryri
Bethel
Gwynedd

Sasha Williams
Bakhita,
Bethel

 

Elen George,
Swn yr Engan,
Brynrefail

 

 

Dawn Parry

5 Tai Ffynnon,
Clwt y Bont
LL55 3DE

 

 

Emma Chappell
12 Tai Caradog,
Deiniolen.

Y Canon Idris Thomas
Glan'rafon,
Ffordd Deiniol
LL55 3LL

Cynghorydd Elfed Wyn Williams
12 Ffordd Deiniol,
Deiniolen
LL55 3LL

Richard Jones,
28 Pentre Helen,
Deiniolen

Ynyr Parri,
6 Bryn Eglwys,
Penisa'rWaun

 

 

Phyllis Ellis
Rhosfair,
Penisarwaun
LL55 3PG

Elwyn Jones
Fferm Tyn y Weirglodd,
Rhiwlas

 

Rhian Evans-Hill
Bryn Seiriol
Rhiwlas,
Bangor,
Gwynedd
LL57 4GA

Lowri Ann James,
Tan y Castell,
Pentir
LL57 4EE