Cofnodion

2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 4ydd Gorffennaf 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed Fehefin 2023

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, 2ail o Fai 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 2ail o Fai 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed o Fawrth 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed o Chwefror 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 10fed o Ionawr 2023

2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed o Ragfyr 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 1af Tachwedd 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 4ydd Hydref 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed Fedi 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Ferchar, 6ed o Orffennaf 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fehefin 2022

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Sul, 5ed Ebrill 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Fawrth 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Chwefror 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 11eg Ionawr 2022

2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Ragfyr 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Dachwedd 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Hydref 2021

Cofnodion Cyfarfod Is Bwyllgor Meysydd Chwarae - Nos Fawrth, 28fed o Fedi 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7ed o Fedi 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Gorffennaf 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Mehefin 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fai 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Ebrill 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Fawrth 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Chwefror 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Ionawr 2021

2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Ragfyr 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Dachwedd 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Hydref 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 22ain o Fedi 2020

Cofnod o weithgareddau Cofid Gorffennaf - Awst 2020

Cofnod o weithgareddau Cofid Gorffennaf - Awst 2020

Cofnod o faterion amser Covid 19 Mawrth - Gorffennaf 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mawrth 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Chwefror 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed Ionawr 2020

2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Rhagfyr 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Iau, 5ed o Dachwedd 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Hydref 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Fedi 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Gorffennaf 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fehefin 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fai 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail Ebrill 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Fawrth 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Chwefror 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 8fed Ionawr 2019

2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Rhagfyr 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Dachwedd 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Hydref 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fedi 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Gorffennaf 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Lun, 4ydd o Fehefin 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Fai 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 10fed o Ebrill 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Fawrth 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 16eg o Ionawr 2018

2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Ragfyr 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Tachwedd 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Hydref 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Fedi 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Gorffennaf 2017

Crynodeb o Gofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail o Fai 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail o Fai 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Ebrill 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fawrth 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Chwefror 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 17eg o Ionawr 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Ragfyr 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Tachwedd 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Hydref 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Fedi 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5fed o Orffennaf 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fehefin 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Fai 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Ebrill 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Fawrth 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail Chwefror 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Ionawr 2016