Cofnodion

2024

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 4ydd Mai 2024

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 9fed Ebrill 2024

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 5ed Fawrth 2024

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed Chwefror 2024

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 9fed Ionawr 2024

2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 5ed Rhagfyr 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed Tachwedd 2023

Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed Tachwedd 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 3ydd Hydref 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 5ed Fedi 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 4ydd Gorffennaf 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed Fehefin 2023

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, 2ail o Fai 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 2ail o Fai 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed o Fawrth 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 7fed o Chwefror 2023

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 10fed o Ionawr 2023

2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed o Ragfyr 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 1af Tachwedd 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 4ydd Hydref 2022

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 6ed Fedi 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Ferchar, 6ed o Orffennaf 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fehefin 2022

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Sul, 5ed Ebrill 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Fawrth 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Chwefror 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 11eg Ionawr 2022

2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Ragfyr 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Dachwedd 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Hydref 2021

Cofnodion Cyfarfod Is Bwyllgor Meysydd Chwarae - Nos Fawrth, 28fed o Fedi 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7ed o Fedi 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Gorffennaf 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Mehefin 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fai 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Ebrill 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Fawrth 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Chwefror 2021

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Ionawr 2021

2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Ragfyr 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Dachwedd 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Hydref 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 22ain o Fedi 2020

Cofnod o weithgareddau Cofid Gorffennaf - Awst 2020

Cofnod o weithgareddau Cofid Gorffennaf - Awst 2020

Cofnod o faterion amser Covid 19 Mawrth - Gorffennaf 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Mawrth 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Chwefror 2020

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed Ionawr 2020

2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Rhagfyr 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Iau, 5ed o Dachwedd 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Hydref 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Fedi 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Gorffennaf 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fehefin 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fai 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail Ebrill 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Fawrth 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Chwefror 2019

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 8fed Ionawr 2019

2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Rhagfyr 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Dachwedd 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2il o Hydref 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Fedi 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Gorffennaf 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Lun, 4ydd o Fehefin 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Fai 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 10fed o Ebrill 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Fawrth 2018

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 16eg o Ionawr 2018

2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Ragfyr 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Tachwedd 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd o Hydref 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed o Fedi 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd Gorffennaf 2017

Crynodeb o Gofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail o Fai 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail o Fai 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Ebrill 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fawrth 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Chwefror 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 17eg o Ionawr 2017

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Ragfyr 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af o Tachwedd 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 4ydd o Hydref 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 6ed o Fedi 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5fed o Orffennaf 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 7fed o Fehefin 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 3ydd Fai 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Ebrill 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 1af Fawrth 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 2ail Chwefror 2016

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 5ed Ionawr 2016